0 | 0 | Nhận xét
qui nhon (daden...@ymail.com)
13-07-2014 11:29:41
tất cả đoán sai tỉ số
  1 | 0 | Nhận xét
hetor (tzudcux...@yahoo.com)
13-07-2014 05:03:02
30-0 cho halan
  0 | 0 | Nhận xét
nguyen minh duong (duong...@gmail.com)
13-07-2014 03:52:51
3:1 cho cơn lốc màu da cam
  0 | 0 | Nhận xét
www.VuaDauDua.com (vuadaud...@gmail.com)
13-07-2014 02:41:11
Brazil thắng trận này.
  0 | 0 | Nhận xét
vien bhnuoch (dongtbx...@gmail.com)
13-07-2014 02:39:16
90-0
  0 | 0 | Nhận xét
pham ngoc vinh (phamngo...@gmail.com)
13-07-2014 02:23:12
Haˋ Lan tặng Brazil 4-1 nhe´
  0 | 0 | Nhận xét
Pham truong (Ut_thu1...@yahoo.com.vn)
13-07-2014 02:07:38
K có Van Persie... 2-2 hoac 1-2 cho halan
  0 | 0 | Nhận xét
Ha Minh Chau (hmc.ham...@gmail.com)
13-07-2014 00:50:49
1-0 cho Hà Lan, ( Huntelaar (P59))
  0 | 0 | Nhận xét
nguyễn thanh lĩnh (ngthlin...@gmail.com)
13-07-2014 00:36:56
Braxin thắng 2 0
  0 | 0 | Nhận xét
nguyễn thanh lĩnh (ngthlin...@gmail.com)
13-07-2014 00:36:37
Braxin thang 2 0
Trang:   1 Xem tiếp