0 | 0 | Nhận xét
TQC (Nhulada...@yahoo.com)
17-07-2014 10:09:40
Buồn thật ý, 4 năm nữa mới có tiếp:(( Tôi chỉ thích xem wc thôi
  3 | 1 | Nhận xét
nguyễn như phong (nhuphon...@yahoo.com)
16-07-2014 03:19:04
Rất hay!Tạm biệt bác nhé. hết World Cup rồi có thì giờ bác qua Đức chơi tôi dẫn bác đi uống bia ở hội bia Oktober.....phét.
Bài này bác viết hay chả kém cái bài văn tế vua bò, lại thêm tí chào.....phúng rât thời ....sự đọc rất khoái.
Danke!
Trang:   1